۱.۳۱۰.۰۰۰تومان

فارسی سوم ابتدایی لاماس برای دانش آموزان سال سوم دبستان آماده شده است. این پکیج آموزشی از طریق فلش در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود.

مدرس فارسی سال سوم ابتدایی توسط محسن منتظری و عموهای فیتیله ای به اسم های گامباسگولی و ماسگامبولی می باشد.

دانش آموزان سال سوم ابتدایی فارسی را به صورت نمایشی،کارتونی،بازی و سرگرمی درس را یاد می گیرند.

 

خرید آسان ( تماس با خط مرکزی حرف آخر  02166000015 )

خرید از طریق لینک زیر

فارسی سوم ابتدایی لاماسفارسی سوم ابتدایی لاماس
فارسی سوم ابتدایی لاماس

۱.۳۱۰.۰۰۰تومان