۱.۱۱۰.۰۰۰تومان

فارسی دوم ابتدایی لاماس برای دانش آموزان سال دوم دبستان آماده شده است. این پکیج آموزشی از طریق فلش در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود.

مدرس فارسی سال دوم ابتدایی توسط محسن منتظری و عموهای فیتیله ای به اسم های گامباسگولی و ماسگامبولی می باشد.

دانش آموزان سال دوم ابتدایی فارسی را به صورت نمایشی،کارتونی،بازی و سرگرمی درس را یاد می گیرند.

 

خرید آسان ( تماس با خط مرکزی حرف آخر  02166000015 )

خرید از طریق لینک زیر

فارسی دوم ابتدایی لاماس
فارسی دوم ابتدایی لاماس

۱.۱۱۰.۰۰۰تومان