۹۹۰.۰۰۰تومان

فارسی اول ابتدایی لاماس برای دانش آموزان سال اول دبستان آماده شده است. این پکیج آموزشی از طریق فلش در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود.

مدرس فارسی سال اول ابتدایی توسط محسن منتظری و عموهای فیتیله ای به اسم های گامباسگولی و ماسگامبولی می باشد.

دانش آموزان سال اول ابتدایی فارسی را به صورت نمایشی،کارتونی،بازی و سرگرمی درس را یاد می گیرند.

 

خرید آسان ( تماس با خط مرکزی حرف آخر  02166000015 )

خرید از طریق لینک زیر

فارسی اول ابتدایی لاماس
فارسی اول ابتدایی لاماس

۹۹۰.۰۰۰تومان